Hoewel het een steeds gebruikelijker dienst wordt, weten veel mensen nog steeds niet precies wat een vastgoedbeheerder zoals Curo Vastgoed doet. Het aantal mensen dat een beroep doet op een vastgoedadvies dienst is toegenomen. Dankzij hen is het immers mogelijk om op een bevredigende manier voor jouw eigendom te zorgen.

Bovendien is er het voordeel dat er altijd een gekwalificeerd team beschikbaar is om jouw belangrijkste vragen te beantwoorden en een aantal bureaucratische zaken af te handelen. Als je meer details wilt weten over wat een vastgoedbeheerder doet, bekijk dan het artikel dat wij hebben opgesteld.

Wat doet een vastgoedbeheerder?

Het is niet moeilijk om te begrijpen wat een vastgoedbeheerder doet. Hun belangrijkste functie is het beheren van de processen die gepaard gaan met het verhuren van een onroerend goed. De deskundige zal dus optreden als tussenpersoon tussen de eigenaar van het pand en de huurder, om een huurovereenkomst mogelijk te maken die voor beide partijen gunstig is.

Daarom is de keuze van een betrouwbare beheerder essentieel om het hele proces veilig te laten verlopen.

Daarnaast zijn er nog enkele andere functies die hem zijn opgedragen, en het advies wordt verstrekt vanaf het begin van het proces van bekendmaking, onderhandeling en verhuur van het onroerend goed, tot de sluiting of beëindiging van het contract.

Waarom een vastgoedbeheerder inhuren?
Naast het vergemakkelijken van de onderhandelingen, zijn er een aantal voordelen die kunnen worden verkregen door er een in te huren.

Kiezen voor een vastgoedbeheerder brengt een uitstekende kosten-batenverhouding met zich mee, aangezien hij/zij verantwoordelijk is voor het plannen en uitvoeren van bezoeken aan het vastgoed, zorg draagt voor alle noodzakelijke documentatie en ook voor het financiële gedeelte, waardoor je tijd en geld bespaart.

In welke situaties kan een vastgoedbeheerder helpen?
Zoals eerder vermeld, houdt een vastgoedbeheerder zich hoofdzakelijk bezig met het beheer van de huur van een onroerend goed. Dit proces kan echter ook een reeks andere activiteiten omvatten, zoals wij hierna zullen zien:

Inspectie van eigendommen
Zowel bij het huren als bij het teruggeven van een woning is het noodzakelijk een grondige inspectie uit te voeren. Het belangrijkste doel in dit geval is het vermijden van verliezen en toekomstige problemen voor de verhuurder en ook voor de huurder.

Hoewel dit een eenvoudige taak lijkt, kunt je het beste altijd rekenen op de hulp van een vastgoedbeheerder. Dit komt omdat alleen een professional elk detail correct kan beoordelen.

Via een vastgoedbeheerder kunt je niet alleen begeleiding krijgen van iemand die verstand heeft van het onderwerp, maar kunt je ook jouw onderhandelingsvoorwaarden verbeteren op het moment dat je jouw eigendom adverteert.

Bovendien wordt het hele proces georganiseerd en gedocumenteerd met verslagen en foto’s die aan het huurcontract worden gehecht, wat meer zekerheid biedt op het moment van de onderhandelingen.

Hulp bij financiële controle
Naast de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het contract, is het ook de taak van de beheerder om de maandelijkse betaling van de huur en andere uitgaven van het eigendom te controleren.

Een ander belangrijk punt is dat de prestatie ook bestaat in het uitvoeren van de jaarlijkse aanpassing van de huurwaarde, rekening houdend met de geactualiseerde markt.

Al jouw controles worden dus uitgevoerd door vakmensen die ter zake deskundig zijn, waardoor de kans op fouten en toekomstige problemen zo goed als uitgesloten is.

Vermindert het risico op wanbetaling
Omdat hij alle documentatie, onderhandelingen en financiële controle van de huurovereenkomst voor zijn rekening neemt, helpt de keuze voor een vastgoedbeheerder het risico op wanbetaling te verminderen.

Dit komt omdat dit type professional de instrumenten heeft om het hele proces te helpen uitvoeren. Bovendien kan hij de verhuurder ook begeleiden wanneer het nodig is om juridische kwesties aan te pakken.

Professionele ondersteuning
Het huren van een woning is een proces dat verschillende stappen omvat, waardoor het allemaal uiterst bureaucratisch is. Een betrouwbare vastgoedbeheerder vertrouwt op de samenwerking van gespecialiseerde professionals om jouw belangrijkste vragen te beantwoorden en de nodige ondersteuning te bieden tijdens het proces.

Dit alles gebeurt steeds via een duidelijke en constante communicatie, teneinde het leven van de cliënt en zijn huurder aanzienlijk te vergemakkelijken.