De luchtkwaliteit op de werkplek is een onderwerp dat zeer serieus moet worden genomen. Bedrijfsomgevingen hebben gewoonlijk een groot aantal mensen die er vele uren per dag verblijven, en er zijn nog anderen die rond de plaats circuleren.

Van kantoren tot fabrieken, de gemiddelde werklast van een werknemer bedraagt 44 uur per week, meestal verdeeld in een dagelijkse werkdag van maximaal 8 uur. Een opmerkelijk feit is dus dat mensen veel tijd doorbrengen op hun werk!

In dit artikel gaan we in op de rol van het bedrijf in de gezondheid op de werkplek. Het belang van de luchtkwaliteit in deze omgevingen waar mensen een groot deel van hun leven doorbrengen. Kijk hier eens naar!

Ventilatiesysteem x Luchtkwaliteit is een must voor bedrijven

De kwaliteit van de lucht kan van invloed zijn op de gezondheid van de mensen in het algemeen, en zelfs op het bedrijf in zijn geheel. Het probleem is zo ernstig dat bedrijven die zich niet houden aan de toepasselijke wetgeving inzake luchtbehandeling in ruimten voor collectief gebruik, met boetes worden bestraft.

Daarom zijn er basismaatregelen die de ondernemingen moeten nemen met het oog op de bescherming en het welzijn van hun werknemers.

De keuze van een ventilatie- of airconditioning systeem dat zorgt voor luchtkwaliteit door luchtbehandeling is van groot belang. Het is een voorzorgsmaatregel en ook verplicht, om zijn werknemers te verzekeren.

Luchtfilters: bescherming en veiligheid

Alle gesloten omgevingen voor collectief gebruik hebben een luchtverversingssysteem en/of plaatselijke acclimatisatie nodig. En het is de taak van dit systeem om de mensen een aangenamere en gunstiger omgeving te bieden. Naast het bieden van adequate bescherming minimaliseren van het risico van besmetting via de lucht.

Het airconditioning systeem heeft echter alleen als hoofdtaak de lucht te koelen, te verwijderen en de vochtigheid ervan te regelen. De extra zorg die nodig is, komt voor rekening van de luchtfilters, die van fundamenteel belang zijn voor de veiligheid, zij zijn het immers die de kwaliteit van de lucht door het aangenomen systeem (koeling of ventilatie) garanderen.

De luchtfilters vervangen

Net zoals filters noodzakelijk zijn, zijn onderhoud en filtervervanging even belangrijk. De veranderingen zijn van essentieel belang om het systeem in staat te stellen aan iedereen schone en betrouwbare lucht te leveren.

Om ervoor te zorgen dat luchtfilters deeltjes en schadelijke gassen kunnen tegenhouden (waardoor het risico van chemische en biologische besmetting wordt weggenomen), is het van belang dat ze met de juiste frequentie worden vervangen. Zo wordt het vuil niet overbelast, waardoor het filtersysteem zijn functie niet doeltreffend kan vervullen.

Het gebruik en de vervanging van luchtfilters neemt de risico’s weg en biedt een gegarandeerde bescherming aan de werknemers, waarbij mogelijke gezondheidsproblemen worden vermeden die variëren van eenvoudige symptomen tot ernstiger ziekten die op lange termijn worden verworven door overmatige blootstelling aan een omgeving die vervuild is met industrie stof, roetdeeltjes, schimmels, virussen en bacteriën, gassen en giftige producten.

Klimatisatie en thermisch comfort

Naast de bestrijding van beroepsziekten (die soms kunnen leiden tot verlof van werknemers of een lagere productiviteit) moeten ventilatiesystemen en luchtkanalen zorgen voor een aangename omgeving met een goed thermisch comfort.

Volledige reiniging van onderdelen en filters

Een volledige reiniging van de airconditioner is noodzakelijk, vooral om de luchtkwaliteit te handhaven. Alle onderdelen en filters zoals spoelen, schalen, ventilatoren en kanalen moeten goed worden schoongemaakt.

Micro-organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels en ziektekiemen, die vele ziekten veroorzaken, worden in dit stadium geëlimineerd. Het is noodzakelijk voorzichtig te zijn bij het gebruik van reinigingsmiddelen om bijvoorbeeld geen probleem van corrosie van onderdelen te krijgen.

Voor het reinigen van de airconditioner wordt aanbevolen uitsluitend water en zachte zeep of specifieke industriële producten voor dit doel te gebruiken. Het proces van schoonmaken en ontsmetten van de airconditioner moet worden uitgevoerd overeenkomstig de sanitaire voorschriften om de veiligheid van het personeel dat de apparatuur schoonmaakt te waarborgen.

Controleer de werking van de airconditioner

Nadat de airconditioner is schoongemaakt, moet de werking van alle onderdelen en filters worden gecontroleerd. Zo kunnen professionals zelfs onderdelen demonteren om de staat van behoud te beoordelen.

Uit de evaluatie van de onderdelen zal blijken of deze moeten worden vervangen voor een optimale werking van de apparatuur. Elk deel moet afzonderlijk en in detail worden geanalyseerd. Bovendien zullen operatie tests worden uitgevoerd door het team dat gespecialiseerd is in de reiniging van airconditioning.