Op de financiële markt is er een term die de laatste jaren steeds meer opgang maakt: asset management. Dit vermogensbeheer kan de economische resultaten van particulieren en ondernemingen, waaronder beleggingsfondsen, optimaliseren.

Het is echter noodzakelijk voorzichtig te zijn bij het contracteren van deze dienst. Het is belangrijk te weten hoe het werkt en wat het kan bieden. Op die manier weet je welke rol dit beheer speelt op de financiële markt en of het de moeite loont op deze optie te rekenen.

In dit artikel kunt je het concept van asset management verkennen en de gevolgen ervan voor de markt begrijpen. Kijk hier eens naar!

Wat is asset management?

Het proces bestaat uit een geheel van technieken die erop gericht zijn een beleggingsportefeuille te bewaken, te beheren of te gelde te maken.

Het is echter belangrijk voorzichtig te zijn met de term, die tot enige verwarring kan leiden.

Asset management varieert naar gelang van de doelstellingen, met inbegrip van specifieke processen en oplossingen in elke situatie. Hieronder ziet je hoe professioneel management in elk alternatief handelt!

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn collectieve regelingen, waarbij elke belegger een aandeel verwerft dat hem recht geeft op een aandeel in de resultaten.

De toewijzing van het geld is echter de verantwoordelijkheid van de beleggingsbeheerder.

Deze professional gebruikt zijn kennis en analyse om beslissingen te nemen over de selectie van activa, in overeenstemming met de voor het fonds uitgestippelde strategie. In de praktijk wordt dit alles gecoördineerd door de fondsbeheerder.

Bovendien treedt zij op om deze effecten op de financiële markt te verhandelen. De fondsbeheerder is dus niet alleen verantwoordelijk voor de activa en het eigen vermogen, maar voor de hele operatie op de markt.

Wealth Management

Asset Management wordt vaak verward met Wealth Management.

Terwijl het bij het eerste gaat om het beheer van financiële middelen en investeringen, heeft het tweede echter een ruimere visie op rijkdom.

Daarom kan wealth management, naast financiële toepassingen, ook het beheer van andere activa, zoals onroerend goed, omvatten. Het voorziet ook in een prestatie die verder gaat dan financiële planning.

In dit geval gaat het om zaken als belastingafdracht, belastingplanning en opvolging. Daarom heeft het een meer complete benadering van jouw financiële leven.

Family office

Nog steeds binnen de classificatie van asset management, zijn er de zogenaamde family offices. Dit is een dienst voor gezinnen, waarbij de nadruk ligt op het vermogen dat de leden hebben opgebouwd.

Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan oplossingen zoals de oprichting van een familieholding om het vermogensbeheer te vergemakkelijken en de opvolging te optimaliseren.

Ook moeten er plannen en strategieën worden ontwikkeld die gericht zijn op de bescherming van het patrimonium, om de continuïteit ervan te waarborgen.

Is het de moeite waard een vermogensbeheerdienst in te huren?
Gezien de kenmerken en de werking van asset management is het logisch dat men zich afvraagt of dit soort contracten wel interessant is.

Om een beslissing te kunnen nemen, is het noodzakelijk de voordelen van vermogensbeheer te kennen.

Door gebruik te maken van de dienst krijgt je bijvoorbeeld de steun van gecertificeerde professionals om strategische plannen op te stellen, deze in de praktijk te brengen en in de loop van de tijd te beheren.

Dit vergemakkelijkt hun processen, aangezien de belegger zich niet rechtstreeks met de operaties of met elke keuze hoeft bezig te houden.

Bovendien wordt de besluitvorming gekwalificeerd, wat de totstandkoming van resultaten kan verbeteren. Dit betekent echter niet dat een vermogensbeheerder prestaties kan beloven of garanderen, vooral niet als het om beleggingen gaat.

Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de dienst gepersonaliseerd is en dus rekening houdt met de specifieke kenmerken en doelstellingen van degenen die hem inhuren. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij de mate van tevredenheid en de afstemming van strategieën.