De Nederlandse taal is een ingewikkelde. Voor mensen die hier komen wonen is de taal vaak een groot struikelblok. Niet zo gek gezien alle regels en uitzonderingen die je vindt in de Nederlandse taal. Daarnaast zijn er een groot aantal afkortingen die we op dagelijkse basis gebruiken in geschreven taal. En dat is niet altijd even eenvoudig, want afkortingen kunnen vaak meerdere betekenissen hebben.

De geschiedenis van de afkorting

De geschreven taal is al zo oud als de weg naar Rome, letterlijk. Al sinds 3400 voor Christus schreef de mensheid. Niet altijd in een taal die we vandaag de dag nog kunnen ontcijferen, maar toch. Langzaam maar zeker ontwikkelde de taal zich tot wat we vandaag de dag zien. En afkortingen zijn daar onderdeel van. Maar hoe komen we precies aan die afkortingen? De precieze herkomst is niet heel duidelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid ligt de oorsprong van afkortingen in de telegram. Vroeger was dit de snelste manier om een bericht te verzenden, maar verzenden via telegram was beslist niet goedkoop. Er werd een speciale manier van schrijven ontwikkeld; telegramstijl. Woorden werden afgekort naar logische samentrekkingen zodat het bericht leesbaar was én goedkoop verzonden kon worden.

Afkortingen vandaag de dag

Hoewel het de telegram vervangen is door email, blijven afkortingen ook vandaag de dag relevant. Het woord email bijvoorbeeld is een samentrekking van ‘electronic mail’. Het kan zijn dat je vandaag de dag niet meer exact weet welke afkorting wat betekent. De middelbare school ligt immers vér achter je. Daarom is de website afkortingskoning.nl zo handig. Hier worden allerhande afkortingen op een heldere manier uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan nb, obv of om. Daarnaast worden er betekenissen gegeven aan Engelstalige afkortingen zoals CEO, lmao of het welbekende omg.

Zoek je een specifieke afkorting? Gebruik dan de zoekfunctie van de website om precies te vinden wat je zoekt.