Asset management: kort uitgelegd

Op de financiële markt is er een term die de laatste jaren steeds meer opgang maakt: asset management. Dit vermogensbeheer kan de economische resultaten van particulieren en ondernemingen, waaronder beleggingsfondsen, optimaliseren.

Het is echter noodzakelijk voorzichtig te zijn bij het contracteren van deze dienst. Het is belangrijk te weten hoe het werkt en wat het kan bieden. Op die manier weet je welke rol dit beheer speelt op de financiële markt en of het de moeite loont op deze optie te rekenen.

In dit artikel kunt je het concept van asset management verkennen en de gevolgen ervan voor de markt begrijpen. Kijk hier eens naar!

Wat is asset management?

Het proces bestaat uit een geheel van technieken die erop gericht zijn een beleggingsportefeuille te bewaken, te beheren of te gelde te maken.

Het is echter belangrijk voorzichtig te zijn met de term, die tot enige verwarring kan leiden.

Asset management varieert naar gelang van de doelstellingen, met inbegrip van specifieke processen en oplossingen in elke situatie. Hieronder ziet je hoe professioneel management in elk alternatief handelt!

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn collectieve regelingen, waarbij elke belegger een aandeel verwerft dat hem recht geeft op een aandeel in de resultaten.

De toewijzing van het geld is echter de verantwoordelijkheid van de beleggingsbeheerder.

Deze professional gebruikt zijn kennis en analyse om beslissingen te nemen over de selectie van activa, in overeenstemming met de voor het fonds uitgestippelde strategie. In de praktijk wordt dit alles gecoördineerd door de fondsbeheerder.

Bovendien treedt zij op om deze effecten op de financiële markt te verhandelen. De fondsbeheerder is dus niet alleen verantwoordelijk voor de activa en het eigen vermogen, maar voor de hele operatie op de markt.

Wealth Management

Asset Management wordt vaak verward met Wealth Management.

Terwijl het bij het eerste gaat om het beheer van financiële middelen en investeringen, heeft het tweede echter een ruimere visie op rijkdom.

Daarom kan wealth management, naast financiële toepassingen, ook het beheer van andere activa, zoals onroerend goed, omvatten. Het voorziet ook in een prestatie die verder gaat dan financiële planning.

In dit geval gaat het om zaken als belastingafdracht, belastingplanning en opvolging. Daarom heeft het een meer complete benadering van jouw financiële leven.

Family office

Nog steeds binnen de classificatie van asset management, zijn er de zogenaamde family offices. Dit is een dienst voor gezinnen, waarbij de nadruk ligt op het vermogen dat de leden hebben opgebouwd.

Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan oplossingen zoals de oprichting van een familieholding om het vermogensbeheer te vergemakkelijken en de opvolging te optimaliseren.

Ook moeten er plannen en strategieën worden ontwikkeld die gericht zijn op de bescherming van het patrimonium, om de continuïteit ervan te waarborgen.

Is het de moeite waard een vermogensbeheerdienst in te huren?
Gezien de kenmerken en de werking van asset management is het logisch dat men zich afvraagt of dit soort contracten wel interessant is.

Om een beslissing te kunnen nemen, is het noodzakelijk de voordelen van vermogensbeheer te kennen.

Door gebruik te maken van de dienst krijgt je bijvoorbeeld de steun van gecertificeerde professionals om strategische plannen op te stellen, deze in de praktijk te brengen en in de loop van de tijd te beheren.

Dit vergemakkelijkt hun processen, aangezien de belegger zich niet rechtstreeks met de operaties of met elke keuze hoeft bezig te houden.

Bovendien wordt de besluitvorming gekwalificeerd, wat de totstandkoming van resultaten kan verbeteren. Dit betekent echter niet dat een vermogensbeheerder prestaties kan beloven of garanderen, vooral niet als het om beleggingen gaat.

Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de dienst gepersonaliseerd is en dus rekening houdt met de specifieke kenmerken en doelstellingen van degenen die hem inhuren. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij de mate van tevredenheid en de afstemming van strategieën.

Vastgoedbeheerder werkzaamheden

Hoewel het een steeds gebruikelijker dienst wordt, weten veel mensen nog steeds niet precies wat een vastgoedbeheerder zoals Curo Vastgoed doet. Het aantal mensen dat een beroep doet op een vastgoedadvies dienst is toegenomen. Dankzij hen is het immers mogelijk om op een bevredigende manier voor jouw eigendom te zorgen.

Bovendien is er het voordeel dat er altijd een gekwalificeerd team beschikbaar is om jouw belangrijkste vragen te beantwoorden en een aantal bureaucratische zaken af te handelen. Als je meer details wilt weten over wat een vastgoedbeheerder doet, bekijk dan het artikel dat wij hebben opgesteld.

Wat doet een vastgoedbeheerder?

Het is niet moeilijk om te begrijpen wat een vastgoedbeheerder doet. Hun belangrijkste functie is het beheren van de processen die gepaard gaan met het verhuren van een onroerend goed. De deskundige zal dus optreden als tussenpersoon tussen de eigenaar van het pand en de huurder, om een huurovereenkomst mogelijk te maken die voor beide partijen gunstig is.

Daarom is de keuze van een betrouwbare beheerder essentieel om het hele proces veilig te laten verlopen.

Daarnaast zijn er nog enkele andere functies die hem zijn opgedragen, en het advies wordt verstrekt vanaf het begin van het proces van bekendmaking, onderhandeling en verhuur van het onroerend goed, tot de sluiting of beëindiging van het contract.

Waarom een vastgoedbeheerder inhuren?
Naast het vergemakkelijken van de onderhandelingen, zijn er een aantal voordelen die kunnen worden verkregen door er een in te huren.

Kiezen voor een vastgoedbeheerder brengt een uitstekende kosten-batenverhouding met zich mee, aangezien hij/zij verantwoordelijk is voor het plannen en uitvoeren van bezoeken aan het vastgoed, zorg draagt voor alle noodzakelijke documentatie en ook voor het financiële gedeelte, waardoor je tijd en geld bespaart.

In welke situaties kan een vastgoedbeheerder helpen?
Zoals eerder vermeld, houdt een vastgoedbeheerder zich hoofdzakelijk bezig met het beheer van de huur van een onroerend goed. Dit proces kan echter ook een reeks andere activiteiten omvatten, zoals wij hierna zullen zien:

Inspectie van eigendommen
Zowel bij het huren als bij het teruggeven van een woning is het noodzakelijk een grondige inspectie uit te voeren. Het belangrijkste doel in dit geval is het vermijden van verliezen en toekomstige problemen voor de verhuurder en ook voor de huurder.

Hoewel dit een eenvoudige taak lijkt, kunt je het beste altijd rekenen op de hulp van een vastgoedbeheerder. Dit komt omdat alleen een professional elk detail correct kan beoordelen.

Via een vastgoedbeheerder kunt je niet alleen begeleiding krijgen van iemand die verstand heeft van het onderwerp, maar kunt je ook jouw onderhandelingsvoorwaarden verbeteren op het moment dat je jouw eigendom adverteert.

Bovendien wordt het hele proces georganiseerd en gedocumenteerd met verslagen en foto’s die aan het huurcontract worden gehecht, wat meer zekerheid biedt op het moment van de onderhandelingen.

Hulp bij financiële controle
Naast de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het contract, is het ook de taak van de beheerder om de maandelijkse betaling van de huur en andere uitgaven van het eigendom te controleren.

Een ander belangrijk punt is dat de prestatie ook bestaat in het uitvoeren van de jaarlijkse aanpassing van de huurwaarde, rekening houdend met de geactualiseerde markt.

Al jouw controles worden dus uitgevoerd door vakmensen die ter zake deskundig zijn, waardoor de kans op fouten en toekomstige problemen zo goed als uitgesloten is.

Vermindert het risico op wanbetaling
Omdat hij alle documentatie, onderhandelingen en financiële controle van de huurovereenkomst voor zijn rekening neemt, helpt de keuze voor een vastgoedbeheerder het risico op wanbetaling te verminderen.

Dit komt omdat dit type professional de instrumenten heeft om het hele proces te helpen uitvoeren. Bovendien kan hij de verhuurder ook begeleiden wanneer het nodig is om juridische kwesties aan te pakken.

Professionele ondersteuning
Het huren van een woning is een proces dat verschillende stappen omvat, waardoor het allemaal uiterst bureaucratisch is. Een betrouwbare vastgoedbeheerder vertrouwt op de samenwerking van gespecialiseerde professionals om jouw belangrijkste vragen te beantwoorden en de nodige ondersteuning te bieden tijdens het proces.

Dit alles gebeurt steeds via een duidelijke en constante communicatie, teneinde het leven van de cliënt en zijn huurder aanzienlijk te vergemakkelijken.

Luchtkwaliteit op het werk: het belang van luchtbehandeling in deze omgevingen

De luchtkwaliteit op de werkplek is een onderwerp dat zeer serieus moet worden genomen. Bedrijfsomgevingen hebben gewoonlijk een groot aantal mensen die er vele uren per dag verblijven, en er zijn nog anderen die rond de plaats circuleren.

Van kantoren tot fabrieken, de gemiddelde werklast van een werknemer bedraagt 44 uur per week, meestal verdeeld in een dagelijkse werkdag van maximaal 8 uur. Een opmerkelijk feit is dus dat mensen veel tijd doorbrengen op hun werk!

In dit artikel gaan we in op de rol van het bedrijf in de gezondheid op de werkplek. Het belang van de luchtkwaliteit in deze omgevingen waar mensen een groot deel van hun leven doorbrengen. Kijk hier eens naar!

Ventilatiesysteem x Luchtkwaliteit is een must voor bedrijven

De kwaliteit van de lucht kan van invloed zijn op de gezondheid van de mensen in het algemeen, en zelfs op het bedrijf in zijn geheel. Het probleem is zo ernstig dat bedrijven die zich niet houden aan de toepasselijke wetgeving inzake luchtbehandeling in ruimten voor collectief gebruik, met boetes worden bestraft.

Daarom zijn er basismaatregelen die de ondernemingen moeten nemen met het oog op de bescherming en het welzijn van hun werknemers.

De keuze van een ventilatie- of airconditioning systeem dat zorgt voor luchtkwaliteit door luchtbehandeling is van groot belang. Het is een voorzorgsmaatregel en ook verplicht, om zijn werknemers te verzekeren.

Luchtfilters: bescherming en veiligheid

Alle gesloten omgevingen voor collectief gebruik hebben een luchtverversingssysteem en/of plaatselijke acclimatisatie nodig. En het is de taak van dit systeem om de mensen een aangenamere en gunstiger omgeving te bieden. Naast het bieden van adequate bescherming minimaliseren van het risico van besmetting via de lucht.

Het airconditioning systeem heeft echter alleen als hoofdtaak de lucht te koelen, te verwijderen en de vochtigheid ervan te regelen. De extra zorg die nodig is, komt voor rekening van de luchtfilters, die van fundamenteel belang zijn voor de veiligheid, zij zijn het immers die de kwaliteit van de lucht door het aangenomen systeem (koeling of ventilatie) garanderen.

De luchtfilters vervangen

Net zoals filters noodzakelijk zijn, zijn onderhoud en filtervervanging even belangrijk. De veranderingen zijn van essentieel belang om het systeem in staat te stellen aan iedereen schone en betrouwbare lucht te leveren.

Om ervoor te zorgen dat luchtfilters deeltjes en schadelijke gassen kunnen tegenhouden (waardoor het risico van chemische en biologische besmetting wordt weggenomen), is het van belang dat ze met de juiste frequentie worden vervangen. Zo wordt het vuil niet overbelast, waardoor het filtersysteem zijn functie niet doeltreffend kan vervullen.

Het gebruik en de vervanging van luchtfilters neemt de risico’s weg en biedt een gegarandeerde bescherming aan de werknemers, waarbij mogelijke gezondheidsproblemen worden vermeden die variëren van eenvoudige symptomen tot ernstiger ziekten die op lange termijn worden verworven door overmatige blootstelling aan een omgeving die vervuild is met industrie stof, roetdeeltjes, schimmels, virussen en bacteriën, gassen en giftige producten.

Klimatisatie en thermisch comfort

Naast de bestrijding van beroepsziekten (die soms kunnen leiden tot verlof van werknemers of een lagere productiviteit) moeten ventilatiesystemen en luchtkanalen zorgen voor een aangename omgeving met een goed thermisch comfort.

Volledige reiniging van onderdelen en filters

Een volledige reiniging van de airconditioner is noodzakelijk, vooral om de luchtkwaliteit te handhaven. Alle onderdelen en filters zoals spoelen, schalen, ventilatoren en kanalen moeten goed worden schoongemaakt.

Micro-organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels en ziektekiemen, die vele ziekten veroorzaken, worden in dit stadium geëlimineerd. Het is noodzakelijk voorzichtig te zijn bij het gebruik van reinigingsmiddelen om bijvoorbeeld geen probleem van corrosie van onderdelen te krijgen.

Voor het reinigen van de airconditioner wordt aanbevolen uitsluitend water en zachte zeep of specifieke industriële producten voor dit doel te gebruiken. Het proces van schoonmaken en ontsmetten van de airconditioner moet worden uitgevoerd overeenkomstig de sanitaire voorschriften om de veiligheid van het personeel dat de apparatuur schoonmaakt te waarborgen.

Controleer de werking van de airconditioner

Nadat de airconditioner is schoongemaakt, moet de werking van alle onderdelen en filters worden gecontroleerd. Zo kunnen professionals zelfs onderdelen demonteren om de staat van behoud te beoordelen.

Uit de evaluatie van de onderdelen zal blijken of deze moeten worden vervangen voor een optimale werking van de apparatuur. Elk deel moet afzonderlijk en in detail worden geanalyseerd. Bovendien zullen operatie tests worden uitgevoerd door het team dat gespecialiseerd is in de reiniging van airconditioning.

Cyber Security voor Iedere Onderneming

Cyber security is van groot belang voor iedere onderneming. Het is noodzakelijk om voldoende tijd en aandacht te spenderen aan de digitale veiligheid van uw organisatie. De nodige maatregelen nemen is absoluut geen overbodige luxe.

Hardware

De firewall is de eerste beveiligingslaag binnen een netwerk. Het is een apparaat, of een applicatie, die ervoor zorgt dat ongewenste indringers, zoals hackers, geen toegang krijgen tot het netwerk. Het lokale netwerk wordt dus door middel van een virtuele “muur” afgeschermd van het internet. Dit kan zowel softwarematig als hardwarematig geregeld worden. Veel ondernemingen kiezen voor een fysieke, hardwarematige firewall om het netwerk te beveiligen tegen indringers.

Om een firewall aan te kopen, te installeren en te configureren is uitgebreide kennis op het vlak van security vereist. Het is dus niet mogelijk om dit zelf te doen wanneer u niet over de juiste kennis beschikt.

Software

Iedere computer dient individueel beveiligd te worden met een antivirusprogramma. Antivirussoftware beschermt de pc waarop het draait op een proactieve manier. Het analyseert voortdurend alle actieve processen die op de pc draaien en beoordeelt of deze al dan niet betrouwbaar en veilig zijn. Dit gebeurt aan de hand van een databank waarin alle gekende virussen en malware staan, waarmee de bestanden op de opslagschijf van de pc vergeleken worden. Ook wanneer een virus nog niet gekend is door het antivirusprogramma, zal de applicatie vaak nog altijd herkennen dat het om een onbetrouwbaar stuk code gaat.

Personeel

Beveiliging is slechts zo sterk als de zwakste schakel. Vaak omvat het personeel juist die zwakste schakel. Cybercriminelen kunnen werknemers manipuleren en vertrouwelijke informatie laten doorgeven. Deze techniek wordt social engineering genoemd en komt helaas erg veel voor. Phishing is de meest gekende vorm van social engineering. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om de werknemers van uw organisatie goed voor te lichten. Informeer het personeel zeker en vast over volgende zaken:

  • Welke informatie is vertrouwelijk?
  • Hoe herken ik social engineering?
  • Wie kan ik contacteren bij twijfels?
  • Moet fraude aangegeven worden?

Het gezegde klopt: een gewaarschuwd man is er twee waard. Hoewel menselijke fouten helaas nooit helemaal uit te sluiten zijn, is het van groot belang dat iedereen op zijn hoede is voor mogelijke fraude.

Gegevensverlies

Naast beveiliging tegen malware, virussen en hackers is het ook belangrijk om gegevensverlies te voorkomen. Gegevens kunnen namelijk verloren gaan als gevolg van een virus, of door bijvoorbeeld een kapotte harde schijf.

De laatste jaren komt ransomware meer en meer voor. Het is een type virus waarmee hackers het slachtoffer proberen te chanteren. De computer van het doelwit wordt namelijk volledig vergrendeld. Om de computer terug te ontgrendelen, en dus terug toegang te krijgen tot alle gegevens, moet er een bepaald bedrag betaald worden. Wie dit bedrag betaalt, is nog steeds niet zeker dat de hackers hun belofte zullen nakomen. Bovendien geef je door te betalen toe aan de eisen van de hackers en draag je in feite bij tot de opmars van deze criminele activiteit. Het is dus belangrijk om als onderneming voorbereid te zijn op mogelijke gegevensverlies. Een waterdicht backup-plan is cruciaal om er zeker van te zijn dat er geen belangrijke data verloren gaat. Het beste is om steeds twee lokale kopieën van bestanden te hebben, en één kopie in de cloud. Op die manier worden alle gegevens lokaal opgeslagen, maar gaat er in geval van brand of waterschade geen data verloren.

Uitbesteden

De organisatie van cyber security vergt veel tijd en kennis. Als je als onderneming deze kennis niet in huis hebt, en geen tijd hebt om hiermee bezig te zijn, raden we aan om dit uit te besteden aan een extern bedrijf.

Fitnessruimte & bedrijfsfitness

Als er één ding de laatste jaren pijnlijk duidelijk is geworden is het wel dat een zittend leven een ramp is voor de gezondheid. Tal van fysieke klachten en aandoeningen kunnen op zittend werken worden teruggebracht. Niet toevallig dan ook dat heel wat initiatieven zoals staande bureaus en flexibelere werkuren ingang hebben gevonden. Niet toevallig dan ook dat heel wat werkruimtes de laatste jaren hervormd zijn tot ruimtes waar ook al eens wat ontspanning kan genomen worden. Ook werkgevers profiteren immers van gezonde werknemers en een hoog energiepijl. En laat dat nu net iets zijn waar bedrijfsfitness een oplossing voor kan bieden.

Wat is bedrijfsfitness?

Er zijn reeds heel wat bedrijven die als standaard voordeel van werken bij hen een fitnessabonnement in het pakket hebben. Bedrijfsfitness gaat echter nog een stapje verder en plaatst de fitnessruimte in het bedrijf zelf. Gratis te gebruiken voor werknemers en een extra prikkel om die werknemers aan te moedigen met hun lichaam bezig te zijn. De opening van een dergelijke fitnessruimte op de werkvloer biedt niet alleen voor de werknemers voordelen, maar ook voor de werkgever zelf.

Werkgeversvoordelen

Minder ziekteverzuim

In en gemiddeld kantoor spendeert een werknemer 8 à 9 uur op een stoel. Het gevolg hiervan is een heel scala aan aandoeningen die kunnen getraceerd worden naar een slechte conditie en een gebrek aan fitheid. Door jouw werknemers aan te moedigen om te fitnessen dankzij de opening van een fitnessruimte kan dit deels opgelost worden. Regelmatig sporten is een zegen voor de algemene gezondheid. Niet alleen is er gewichtsverlies, maar bovendien ook een lagere bloeddruk en een hogere weerstand tegen allerhande ziektes. Dat zorgt op zijn beurt voor een lager ziekteverzuim en dus ook lagere ziektekosten. De eenmalige investering in een fitnessruimte kan nog jaren na datum opbrengen in de vorm van lagere kosten.

Een hogere productiviteit

Productiviteit hangt in sterke mate samen met de geestelijke gezondheid van de werknemer in kwestie. Een werknemer die zich slecht voelt op het werk en in zijn vel is geen productieve werknemer. Door bedrijfsfitness te gebruiken verbeteren deze aspecten en sta je als werknemer alerter in het leven. Werknemers die zich beter in hun vel voelen zijn productiever en ook dat telt financieel hard door.

Mensen houden en lokken

In een competitieve sector is het zo dat elk detail het verschil kan betekenen tussen goed personeel houden en/of aantrekken. Door een fitnessruimte in huis te hebben beschik je weer over een extra argument om arbeidskrachten te overtuigen bij jou aan de slag te gaan of net te blijven. Bovendien is bedrijfsfitness vaak goedkoper dan fitnessabonnementen kopen voor de werknemers.

En de werknemer dan?

Een bedrijfsfitness is natuurlijk vooral goed nieuws voor de werknemers. Welke voordelen een dergelijke investering voor hen biedt?

Geestelijke gezondheidsvoordelen

Door te sporten en actief bezig te zijn verhoog je de bloedstroom naar jouw hersenen. Het is dit effect dat ervoor zorgt dat je na het sporten alerter bent en vaak meer energie hebt. Bovendien lanceert sporten een hele hoop endorfines in de hersenen. Deze gelukshormonen zorgen ervoor dat gevoelens van angst en depressie minder kansen krijgen. Bovendien komt er ook serotonine vrij wat een hormoon is dat jouw gemoedstoestand verbetert. Resultaat? Je kunt beter met stress om en beschikt over een betere geestelijke gezondheid.

Fysieke gezondheidsvoordelen

Naast geestelijke zijn er ook heel wat fysieke gezondheidsvoordelen aan een fitnessruimte. Een regelmatige lichaamsbeweging zorgt ervoor dat je afvalt en dat jouw immuunsysteem geoptimaliseerd geraakt. Hierdoor ben je resistenter tegen griep en verkoudheden, maar verlaagd ook de kans op heel wat ernstigere ziektes zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Tijdswinst

Na een lange werkdag heb je natuurlijk geen zin om nog naar de fitness te gaan en je af te beulen. De verplaatsing alleen al is voldoende om alle motivatie weg te stelen. Beschikt jouw bedrijf echter over een fitnessruimte? Dan verlies je al geen tijd met de verplaatsing en is de kans groter dat je regelmatig aan sport doet. In plaats van op te kijken tegen de rit naar de fitness kan je na het werk of tijdens de middagpauze vlug een setje knallen.

De werkzaamheden van een ICT consultant

Een IT consultant helpt bedrijven met het implementeren van informatietechnologie en/of voorziet ze van advies. Hierbij wordt er rekening gehouden met de doelstellingen van het bedrijf. Meestal zijn de diensten die een IT consultant levert eenmalig. Een IT consultant zal bijvoorbeeld geen infrastructuur beheren of netwerken onderhouden. Als je als IT consultant werkt dan die je dit over het algemeen bij een IT consulting bedrijf en heb je eigenlijk continu andere klanten. Het kan ook voorkomen dat je in dienst wordt genomen bij een groot bedrijf dat op regelmatige basis nieuwe IT toepassingen moet implementeren.

Wat zijn de belangrijkste taken van een IT consultant?

Consultancy staat voor adviseren. Als IT consultant zul je bedrijven dan ook voorzien van op maat gemaakt IT advies. Maar dat is niet alles. Een IT consultant lost ook vraagstukken op, kunnen medewerkers van het bedrijf ondersteunen en hebben een belangrijke rol bij het bouwen aan een IT strategie. Hierbij houd je altijd rekening met de doelstellingen en de wensen van het bedrijf waarvoor je werkt. De taken van een IT consultant verschillen per project. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een nieuwe IT infrastructuur implementeren, het oplossen van problemen op IT gebied en applicaties ontwikkelen.

Wat je exact moet doen hangt uiteraard af voor welke klant je op dat moment werkt. Dit maakt jouw functie heel erg wisselend en uitdagend. Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf, waarom heeft de klant je nodig en hoe groot is de opdracht? Dit zijn maar een paar van de criteria waarop de inhoud van je functie gebaseerd is. Over het algemeen kom je als IT consultant een aantal taken tegen die regelmatig terugkeren, zoals:

  • Het oplossen van IT vraagstukken bij klanten;
  • Het implementeren van een IT infrastructuur;
  • Het geven van advies over de IT strategie van de organisatie;
  • Het ontwikkelen van applicaties;
  • Systeemintegratie;
  • Het opleveren van content management systemen.

Overige taken van een IT consultant

Naast de standaard werkzaamheden kan een IT consultant ook gevraagd worden voor het uittekenen van processen die IT gerelateerd zijn, voor het bouwen van websites of medewerkers op te leiden op IT gebied. Uiteraard zijn dit niet de belangrijkste en tevens hoofdtaken, maar steeds meer organisaties zoeken naar iemand die verschillende IT functies kunnen combineren. Binnen IT consultancy’s worden ook steeds vaker teams aangeboden, in plaats van één expert op IT gebied.

Wat zijn de vaardigheden van een IT consultant?

Een IT consultant moet een passie hebben voor informatica en alles wat hiermee te maken heeft. Je belangrijkste taak als IT consultant is het adviseren van bedrijven over verschillende aspecten van hun informaticasystemen. Je hebt dus veel kennis nodig over programmatie en IT infrastructuur. Als je een voorgeschiedenis hebt als systeembeheerder, informatieanalist of programmeur, dan kan dit zeker een voordeel zijn.

Sociale vaardigheden zijn daarnaast ook erg belangrijk. Het is jouw taak om klanten te informeren, op te leiden en te kunnen overtuigen. Ook flexibiliteit is een belangrijke vaardigheid. Je werkt immers steeds voor een andere organisatie, waardoor je je continu moet aanpassen aan nieuwe regels.

Als IT consultant ben je van alle markten thuis en kun je op welk IT gebied dan ook advies geven. Je houdt van verandering en vindt het geen probleem om continu bij te scholen en zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op IT gebied. Je gaat uitdagingen niet uit de weg en je bezit voldoende sociale vaardigheden om managers en werknemers op te leiden en op een juiste manier te informeren.

Hoe kun je een IT consultant worden?

Wil je aan het werk als IT consultant? Dan is je opleiding en ervaring afhankelijk voor wat voor soort bedrijven je wilt gaan werken. Ga je voor een klein bedrijf werken, dan kan het voldoende zijn om MBO werk-, en denkniveau te hebben in combinatie met een aantal jaren relevante werkervaring. In alle andere gevallen is het gewenst om een master of een bachelor te hebben in computer-, of informatiewetenschappen of engineering.

Het kan vereist zijn om een HBO opleiding ICT afgerond te hebben. Deze opleiding combineert Technische Informatica, Informatica, Informatiedienstverlening en Management en Business IT & Management. Na deze vierjarige HBO opleiding kun je een specialisatie volgen. Ook wetenschappelijk onderwijs, zoals Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde, Software Engineering of Informatica kan een prima startbasis zijn voor een functie als IT consultant. Hoe dan ook, het is in ieder geval een vereiste dat je affiniteit hebt met ICT.

Luchtbevochtiger voor gezonde omgevingslucht

Het belang van een goede luchthuishouding in je leefomgeving kan en mag niet onderschat worden. Zo kan het te vochtig zijn binnenshuis, waardoor vocht- en schimmelplekken ontstaan en allerlei gezondheidsklachten zoals luchtwegeninfecties opduiken. Maar het kan ook te droog worden in huis. Een luchtbevochtiger kan daar bij helpen!

Luchtvochtigheid

De vochtigheidsgraad wordt doorgaans uitgedrukt in een relatief percentage dat de hoeveelheid waterdamp in de omgevingslucht aangeeft. Dit percentage ligt best tussen 40% en 60%. Wanneer de vochtigheidsgraad onder de 40% zakt, is het te droog. Het is geen slecht idee een vochtmeter te installeren om alvast een idee te krijgen van de luchtvochtigheid in jouw leefomgeving.

Oorzaken van te droge lucht

De mate waarin lucht water kan opnemen is afhankelijk van de temperatuur. Hoe kouder, hoe minder vocht aanwezig is in de lucht. Dat is dan ook de reden dat een te droge lucht vooral in de winterperiode voorkomt. De al droge winterlucht wordt binnenshuis verwarmd waardoor de vochtigheidsgraad verder zakt.

Gevolgen van te droge lucht

Een te droge omgevingslucht kan heel wat nadelige gevolgen hebben. Doordat je minder zuurstof kan opnemen en doordat je lichaam vocht minder lang bijhoudt, ontstaan klachten zoals geïrriteerde luchtwegen, hoest, concentratieverlies en een droge huid. Ook je huisdieren zullen hinder ondervinden. En wat gezegd van de mooie eikenhouten vloer die door uitdroging verschraalt en scheurtjes begint te vertonen? Of de piano die ontstemd raakt? Het mag duidelijk zijn, een te droge lucht is te vermijden. Maar wat kan je er aan doen?

Klassiek bevochtigen

Je kan gaan voor een huis-tuin-en-keukenmiddeltje en een bakje gevuld met water aan de verwarming hangen. Door de warmte die de radiator afgeeft, gaat het water uit het bakje verdampen. Dit is een intensief en tijdrovend werkje, want de capaciteit van het bakje is niet zo groot en het moet dus al snel weer bijgevuld worden. Daarom is het beter een efficiënter systeem in huis te halen, dat de luchtvochtigheid snel regelt en de capaciteit haalt die je nodig hebt. Het aanbod op de markt is groot. Je hebt eerst en vooral keuze tussen verschillende technische oplossingen, die we hieronder graag even belichten.

Types bevochtigers

Stoombevochtigers

Zoals de naam al laat vermoeden, produceert een stoombevochtiger stoom door water aan de kook te brengen. Dit type verbruikt dus behoorlijk wat energie. Anderzijds is het goedkoper in aanschaf en werkt het efficiënt en snel. Het is minder aangewezen bij huisdieren en kleine kinderen omdat die zich kunnen verwonden aan de hete stoom. In dat geval is het beter te kiezen voor één van de volgende systemen die gebruik maken van kouder water.

Ultrasone bevochtigers

Een ultrasone bevochtiger maakt gebruik van trillingen om water te vernevelen en aan de hand van een ventilator de leefruimte in te sturen. Omdat het water amper verwarmd wordt, verbruikt dit type bevochtiger weinig energie. En omdat de trillingen ultrasoon zijn, veroorzaakt dit toestel ook geen geluidshinder. Nadeel is dan weer wel dat een ultrasone luchtbevochtiger geen al te grote ruimtes kan bevochtigen.

Verdampers

Een derde type bevochtigers maakt gebruik van verdamping van koud water. Een koudwaterverdamper onttrekt de droge lucht aan de omgeving, bevochtigt die door een verdampingsfilter en stuurt ze dan terug de ruimte in. Luchtwassers zorgen net als de koudwaterverdampers voor verdamping van water. Ze gebruiken hiertoe een schijvenset dat ronddraait in het waterreservoir. Bijkomend voordeel is dat de luchtwasser de lucht ook reinigt.

Waar moet je nog op letten?

Naast de keuze voor het type bevochtiger, is er nog een aantal elementen dat van belang is bij de aankoop van een luchtbevochtiger. Zoals al aangeraakt, dien je rekening te houden met verschillen in energieverbruik, geluidshinder en onderhoudsgemak. Daarnaast let je er best op dat de capaciteit van het toestel groot genoeg is voor de ruimte waar je de bevochtiger gaat gebruiken. Idealiter is de capaciteit van het toestel zelfs groter. Je wil immers je bevochtiger niet steeds tegen zijn maximum aan gebruiken, om zo zijn levensduur optimaal te houden. Als je toestel tenslotte over een ingebouwde hygrostaat beschikt, kan het zelfstandig beslissen wanneer het in werking dient te treden of wanneer het zichzelf kan uitschakelen omdat de gewenste luchtvochtigheidsgraad bereikt is. Zonder meer een handige functie die het gebruiksgemak bevordert.

Een te droge omgevingslucht dient vermeden te worden. Gelukkig is er afhankelijk van jouw specifieke situatie, nood en budget, steeds een pasklare oplossing beschikbaar. We hebben hierboven de belangrijkste elementen op een rijtje gezet en hopen je zo te helpen bij het maken van de juiste keuze.

CBD olie en CBD wiet van CBDesia

Ik heb bij CBDesia.nl CBD olie en CBD wiet besteld en ik ben heel erg tevreden over deze bestelling. Sinds kort gebruik ik CBD omdat ik veel last heb van slaapproblemen en chronische pijn. Ik heb al allerlei middeltjes geprobeerd om deze klachten tegen te gaan, maar niks lijkt echt te werken, tot een vriend van me over CBD olie vertelde. Hij gebruikte CBD olie van CBDesia.nl namelijk voor zijn migraine en hij was er zeer positief over. Dit klonk natuurlijk wel veelbelovend, dus besloot ik het ook te proberen in de hoop dat mijn klachten verminderd zouden worden.

CBD olie: verminderde pijnklachten

Ik neem de CBD olie in als voedingssupplement en mijn pijnklachten lijken een stuk minder te zijn geworden sinds ik het gebruik. Het was in het begin nog een beetje uitvinden welke dosering het beste bij mij zou werken, maar tegenwoordig neem ik elke dag ongeveer drie of vier druppels en bij hele erge pijn neem ik een druppel extra tussendoor. Er zit een handig pipetje meegeleverd bij de CBD olie dus je kunt heel makkelijk de dosering bepalen. Ik slaap na het innemen van de CBD olie trouwens ook een stuk beter en ik merk dat ik minder last heb van nachtmerries.

Amnesia hennep: lekkere smaak en hoge kwaliteit

Ik ben ook heel erg te spreken over de hennep van CBDesia.nl. Ik ben voor de Amnesia gegaan en heb hier drie gram van besteld. Het kwam netjes verpakt in een zakje en de kwaliteit is erg goed! Amnesia heeft een lichte citrussmaak en dat vind ik heel lekker, want ik doe ook regelmatig citroen in mijn thee en drinkwater. Van de Amnesia hennep kun je trouwens niet high worden en dat is ook wel zo fijn. Ik rook hennep voornamelijk omdat ik het lekker vind en niet zozeer voor de psychoactieve effecten. Wel word ik er lekker rustig van (en niet stoned!) en kan ik er beter van slapen. Ik rook Amnesia nu een ongeveer een weekje en ik merk dat ik beter doorslaap ‘s nachts en dat ik meer uitgerust wakker word.

Mijn conclusie: heel erg blij!

Mijn gezondheidsklachten zijn dus een stuk minder geworden sinds ik de producten gebruik. Het is erg fijn om weer lekker door te kunnen slapen en niet wakker te worden met pijn en vermoeidheid. De verzending en de verpakking van de producten waren trouwens ook helemaal dik in orde. Je bestelling komt in een neutrale doos zonder zichtbare afzender of logo’s. Vanwege werk ben ik soms namelijk niet thuis, dus dan worden pakketjes bij mijn buurvrouw of bij het postkantoor afgeleverd. Ik hoef me nu geen zorgen te maken over nieuwsgierige postbezorgers of buren als ik weer nieuwe CBD olie of hennep bestel. Ik ben al met al dus enorm blij dat ik CBD olie en hennep heb ontdekt en ik ben zeer tevreden over de kwaliteit. Ik ga in de toekomst zeker weer bestellen bij CBDesia.nl!

Touwlamp Hennep

Hennep touwlamp

Ik ben heel blij met deze trendy touwlamp. Het oogt echt geweldig mooi, zeker door het 2 meter lang touw dat ik rondom mijn balk in de keuken heb gespannen. Het is echt een eyecatcher in mijn keuken en ik krijg er veel complimenten over. Ook de betaling en verzending was top.

Touwlamp Chandelier No.1

Ik ben zeer tevreden over deze lamp. Het oogt echt prachtig en krijg er veel complimenten over. Ik vind het handig dat er een soort bamboo-achtige staaf bij zit, want dat maakt het alleen nog maar mooier. Ook dat het touw een “uitgerafelde” look heeft onderaan maakt de lamp enkel maar specialer. De levering was ook gemakkelijk en snel.

Touwlamp Chandelier No.2

Ik ben heel content met deze lamp. Het oogt echt prachtig en krijg er veel complimenten over. Ook de houte hanger waar de touwen rond zitten is echt mooi. Deze kleur past ideaal bij mijn witte muren en strakke keuken. De levering was ook gemakkelijk en snel. Echt weer een aanrader!

Touwlamp Chandelier No.3

Ik wilde altijd al een lamp met een soort van “vogelkaststructuur”. Gecombineerd met de houtkleurige touwen is het echt een topper. Ons plafond is bruin, dus het oogt er echt mooi bij. Het is de mooiste lamp die ik tot nu ben tegengekpmen en ben er zeer blij mee.

Touwlamp Chandelier No.4

Echt een heel mooie lamp, krijg altijd de vraag vanwaar ik deze heb. Ook goede levering, want daar had ik een beetje schrik voor. Ik kwam een gelijkaardige lamp tegen die ik eerst wou bestellen, maar die was duurder en eigenlijk vind ik deze ook wel mooier. Ook kan ik de lamp eruit halen en dan mijn parkieten erin steken ;).

Touwlamp Chandelier No.5

Ik vond dit de mooiste lamp van de site, en zag ook dat de levering heel snel was. De verschillende soorten lampen zijn echt top. Het geeft echt een vintage look en past ideaal in mijn slaapkamer. Ook de kwaliteit is geweldig, maar ik had al eerder een lamp besteld op deze site, dus daar twijfelde ik niet meer aan.

Rope & Wheel

Ik vond dit de origineelste lamp van de site, ik vind echt dat het lijkt op een verzamelobject. Dit was ook de eerste keer dat ik zo iets origineels tegenkwam. Ook was alles netjes alles goed ingepakt en handige levering. Ben blij dat ik op Loftlamp.nl ben terechtgekomen!

Verhuizen naar en wonen in Duitsland? Schakel een ervaren makelaarskantoor in!

Op zoek naar een ‘groot en voordelig huis’?
Je boeltje pakken en vertrekken naar Duitsland is iets waar steeds meer Nederlanders voor kiezen. Wonen in Duitsland heeft dan ook veel pluspunten in vergelijking met Nederland als woonland. Natuurlijk zijn er ook de nodige minpunten aan het leven in Duitsland. Maar voor veel Nederlanders geven enkele belangrijke voordelen die Duitsland te bieden heeft tóch de doorslag. Wij als ervaren makelaar in huizen in de Nederlands-Duitse grensregio, weten precies wat Duitsland nu zo aantrekkelijk maakt. Niet voor niets melden zich bij Oostmakelaardij.nl steeds vaker geïnteresseerden die de stap willen nemen en op zoek gaan naar een groot en voordelig Duits huis.

Duitse huizen hebben veel aantrekkelijks te bieden
Mensen zoeken dus een ‘groot en voordelig huis’ bij de oosterburen. En dat is precies wat een Duits pand zo interessant maakt. De woningen direct over de grens zijn tienduizenden euro’s goedkoper dan in ons eigen land. En ze bieden vaak aanzienlijk meer ruimte en hebben een groter perceeloppervlakte. Verder kun je bij de Duitse huizen die je op Oostmakelaardij.nl kunt vinden, rekenen op woningen die van zeer sterke en duurzame materialen zijn gemaakt. Een van de onderscheidende kenmerken van de Duitse huizenmarkt is dan ook dat de gebruikte bouwmaterialen doorgaans van betere kwaliteit zijn dan in ons eigen land. Je koopt dus een woning die beter betaalbaar is, meer ruimte biedt, meer grond heeft en van betere kwaliteit is. Super toch?

Het dagelijkse leven in Duitsland
Natuurlijk draait niet alles in het leven om geld, hoewel het uiteraard lekker is als je aanzienlijk minder hypotheeklasten hebt dan voorheen. Ook de levenskwaliteit is van groot belang. En op dat punt zit het bij de Duitsers ook helemaal goed. Natuurlijk is emigreren een cultuurschok. Maar als je de taal goed kent en je verdiept in de Duitse cultuur, zul je merken dat onze oosterburen vriendelijk, correct en betrouwbaar zijn. Buiten dorpen en steen valt er daarnaast voldoende te genieten van de mooie Duitse natuur. Bergen en bossen in overvloed! Fijn is verder dat het dagelijks leven in Duitsland prima te betalen is. De goederen in supermarkten en winkels zijn voordeliger geprijsd dan hier, terwijl ook de vervoerskosten een stuk lager liggen. Daarbij is bijvoorbeeld aantrekkelijk dat de kinderbijslag en andere financiële toeslagen fiks hoger liggen dan in Nederland

Bekijk nu online ons huizenaanbod
Ook geïnteresseerd geraakt in emigratie naar Duitsland? Doe dan inspiratie op in het brede huizenaanbod van Oostmakelaardij. Wij helpen je graag aan een voordelige en grote Duitse woning!

« Oudere berichten

© 2021 Saintprocat.nl